سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بر اساس اعتماد و باوری که به شخص رئیس فدراسیون دارم، اخیراً تصمیم گرفتم همانطور که در رسانه های ایران هم اعلام شد، فرصت های دیگر کاری ام را رد کنم.
کارلوس کروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که این روزها در کشورش به سر می برد و قرار است به زودی برای ادامه مذاکرات با فدراسیون فوتبال ایران راهی کشورمان شود این سؤال خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس که آخرین روند مذاکراتش برای تمدید قرارداد به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، چگونه پیش می رود را در چند بند به صورت اختصاصی به شرح زیر پاسخ داد:
۱. تا آنجایی که من متوجه شدم مذاکرات در حال انجام شدن است و تنها به صورت خصوصی و محرمانه بین آقای علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و شخص بنده پیش می رود.
۲. بین آقای کفاشیان و بنده تا آنجایی که من می دانم قطعاً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و ما توافق کامل و درک متقابل که مربوط به منافع مشترک تیم ملی فوتبال و همین طور سرمربی آن است، داریم.
۳. همانطور که همیشه چه به صورت خصوصی و چه در جمع اظهار داشته ام، برای من یک افتخار و یک مزیت است که به خصوص بتوانم به فوتبال ایران خدمت کنم و به آن متعهد باشم تا این فرصت را داشته باشم که قدردانی خودم را نسبت به مهربانی، لطف و اعتمادی که همه هواداران فوتبال ایران به من نشان دادند، جبران کنم.
۴. من بر اساس اعتقاداتم و تعهدی که به تیم ملی داشتم و همچنین اعتماد و باوری که به شخص رئیس فدراسیون، آقای کفاشیان دارم، اخیراً تصمیم گرفتم همانطور که در رسانه های ایران هم اعلام شد، فرصت های دیگر کاری ام را رد کنم.
۵. به هر حال امیدوارم شما بتوانید در این شرایط متوجه باشید که نهایی کردن قرارداد در اختیار من و تحت کنترل من نیست.
۶. در پایان هر اظهارنظر دیگر که مربوط به مذاکرات بین دو طرف یعنی شخص بنده و ریاست فدراسیون فوتبال یعنی آقای علی کفاشیان باشد معتبر نبوده و نباید آن را لحاظ کرد، مگر اینکه صحبت مطرح شده از جانب یکی از دو طرف مذاکره کننده باشد.
۴۳ ۴۳