به گزارش " ورزش سه "، دن دیگو که به همراه همسرش و فرزندش به تئاتر رفته بود، بعد از این که گروهی از خبرنگاران او را تعقیب می کردند تا با او مصاحبه کنند عصبانی شد و گفت: «این یک هدیه برای فرزندم است و بعد از مدت ها توانستم با او بیرون بروم. در حال خوش گذراندن هستم، پس لطفا اوضاع را برایم خراب نکنید. من ۵۳ سالم است و دیگو آرماندو مارادونا هستم».

هنگامی که یکی از خبرنگاران سعی داشت با همسر او صحبت کند، مارادونا از ماشین با عصبانیت پیاده شد و گفت: «وقتی من با شما صحبت نمی کنم، نباید با همسرم هم صحبت کنید». او قبلا هم سابقه درگیری با خبرنگاران را داشته است.