به گزارش " ورزش سه "، آرون رمزی و مسعود اوزیل در شبکه های اجتماعی برای توماس فرمالن پیغام فرستادند.

اوزیل در صفحه شخصی خود نوشت: " با آرزوی موفقیت برای توماس فرمالن در آینده. " و رمزی نیز اظهار داشت: " برای فرمالن در بارسلونا آرزوی خوشبختی می کنم. جایت در بازیهای گلف مشترکمان خالی خواهد بود. "