«رومان وایدن فلر» و «ماتس هوملس» که با مشکل مصدومیت مواجه هستند، به تمرینات بازگشته اند. البته وایدن فلر، گلر با تجربه بورسیا به صورت سبک با توپ کار می کند.

به گزارش فارس، هوملس نیز طبق تشخیص و نظر یورگن کلوپ، مربی تیم به صورت انفرادی به دویدن پرداخته است.

این بازیکن ۲۵ ساله که با مصدومیت عضله مواجه است، احتمالا از روز چهارشنبه در تمرینات گروهی و تیمی کار با توپ شرکت خواهد کرد. به همین علت در این تاریخ در بازی سوپر جام مقابل بایرن غایب خواهد بود.