سمیر نصری که پیشینه به تن کردن پیراهن آرسنال را دارد در سال ۲۰۱۱ با قراردادی هنگفت این تیم را به مقصد منچسترسیتی ترک کرد.

به گزارش فارس، از آن زمان تاکنون در رویارویی دو تیم همواره هواداران آرسنال نصری را هو می کنند. آنها بر این باور هستند که وی به خاطر پول از تیم آنها رفته اما این بازیکن فرانسوی نظری غیر از این دارد.

نصری در این زمینه گفت: فکر می کنم توهین هایی که به من می شود کاری احمقانه است. من نه هوادار آرسنال هستم و نه اهل لندن هستم. ما بازیکن هستیم و تنها چیزی که از ما باقی می ماند این است که چه نوع فوتبالی بازی کردیم. وقتی منچسترسیتی برای خرید من آمد، فکر می کنم می توانست بهترین انتخاب من باشد. از وقتی به این تیم آمدم در جام های مختلف قهرمان شدم، خوشحال تر هستم و زندگی بهتری دارم.

نصری در ادامه اظهار داشت: اگر برخی هواداران نمی توانند این موضوع را برتابند خیلی بد است. دوست ندارم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهم. هواداران کاری که دوست دارند را انجام می دهند که این نشان می دهد آنها باشگاه شان را دوست دارند.

گفتنی است دیدار سوپر کاپ باشگاه های انگلیس امروز بین آرسنال و منچسترسیتی برگزار می شود.