مسعود شجاعی در هفته های گذشته با پیشنهادهایی از کشورهای عربی روبه رو شد اما این بازیکن تمامی این پیشنهادها را رد و اعلام کرد قصد دارد تا به فوتبالش در اروپا ادامه دهد.

به گزارش تسنیم، با این وضعیت شایعه انتقال این بازیکن به پرسپولیس هم منتفی است. شجاعی در حال حاضر سه پیشنهاد اروپایی دارد و تا پایان فصل نقل وانتقالات بین المللی تیم جدیدش را انتخاب خواهد کرد.