محمد پنجعلی در واکنش به رأی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت ۳ ماهه پیام صادقیان عنوان کرد: نمی دانم چگونه این رأی صادر شده است. داوری که معلوم شد چه فسادی انجام داده ۸ ماه محروم شد و صادقیان ۳ ماه. آن داور قهرمانی را از پرسپولیس گرفت و واقعا خدا را خوش نمی آید چنین رأیی درباره صادقیان صادر شود.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: پرسپولیس با این محرومیت ضربه بزرگی می خورد. با توجه به اینکه این رأی قابل تجدید نظرخواهی است امیدوارم مسئولان جوانی و متنبه شدن صادقیان را درنظر بگیرند چون او از لفظ بدی استفاده نکرد.

سرپرست تیم پرسپولیس تصریح کرد: به نظر من محرومیت ۳ ماهه برای صادقیان سنگین است و انتظار داریم این محرومیت کمتر شود. ما می خواهیم صادقیان را تنبیه کنیم نه اینکه او را از زندگی فوتبالی بیندازیم. او آینده تیم ملی و مسی فوتبال آسیاست. پیام جوانی کرده و در عصبانیت اشتباهی مرتکب شده که اتفاقا بعد از بازی و در رختکن گفت که اشتباه کردم و دست خودم نبود.

پنجعلی درباره آخرین وضعیت پیوستن مشائیل اومانیا به پرسپولیس اظهار داشت: مدیربرنامه های این بازیکن امروز با آقای رحیمی جلسه گذاشت و قرار شد کارهای حضور این بازیکن در ایران انجام شود. همه چیز آماده است ولی نمی شود تاریخ دقیق حضورش را اعلام کرد.

وی در پایان درباره حضور و یا عدم حضور مهرداد پولادی در پرسپولیس گفت: به احتمال خیلی زیاد مهرداد پولادی به تمرینات پرسپولیس برمی گردد.