به گزارش " ورزش سه "، پی اس جی قرار است امروز در استادیو سن پائولو به مصاف ناپولی برود و کاوانی می تواند دوباره در این ورزشگاه به میدان برود: «فوق العاده است. نمی توانم بیشتر از این منتظر باشم که به آن شهر بازگردم. من خاطرات زیادی از آن ورزشگاه دارم. نمی دانید وقتی به آنجا برسم چقدر احساساتی خواهم شد. ممکن است ناگهان اشک برزیم. البته می دانم که در فوتبال حافظه ها کوتاه هستند. اما هواداران واقعی، کسانی که در لحظه های خاص با من همراه بوده اند، از من استقبال خواهند کرد. اگر هم این اتفاق نیفتد مهم نیست. در فوتبال هر چیزی ممکن است».