به گزارش ملت ایران بعد از اینکه یحیی گل محمدی پرسپولیس را ترک کرد بحثهای زیادی برای آمدن محمد مایلی کهن پیش آمد که خیلی از طرفداران این حرکت را یک نوع عقب گرد و پس رفت می دانند اما در نهایت جمع بندی های سران پرسپولیس در جریان انتخاب سرمربی پرسپولیس به دو گزینه ی حمید درخشان و محمد مایلی کهن رسید و از این دو مربی، فردا یکی به عنوان سرمربی سرخ پوشان از سوی هیئت مدیره ی این باشگاه انتخاب خواهد شد.