به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اسماعیل حسن زاده - رئیس کمیته انضباطی با تبریک به اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن بیان مطلب فوق گفت: منتظر ارائه گزارش این بازی هستیم تا پس از بررسی نهایی، رای در مورد متخلفین صادر شود.
وی گفت: با اینکه سمینار روسای کمیته های انضباطی استانهای سراسر کشور همزمان با بازی فوق در حال برگزاری بود، تا حدودی در جریان اتفاقات این بازی قرار گرفته ام اما منتظر گزارش کامل این دیدار از سوی مقامات برگزار کننده بازی هستم تا تصمیم نهایی در مورد تخلفات گرفته شود.
۴۳ ۴۳