به گزارش خبرگزاری شین هوا، گلهای یوونتوس را در این دیدار پیرلو در دقیقه چهار، لورنته در دقایق ۱۶،۲۰ و ۲۳، جیووینکو ۳۵، کومان ۶۶، ته وز ۶۹ و پپه در دقیقه ۹۰ به ثمر رساندند و تک گل اندونزی را نیز لوپیکیک در دقیقه سه بازی زد.