ملت ایران: یادتان است که محمد رویانیان چند بار در مصاحبه هایش گفته که " در پایان مدیریتم یک ریال بدهی از دوره من برجای نمی ماند " شاید رویانیان منظورش مدیریت چندساله درنظر خودش بود و اصلا محاسبه نکرده بود که اگر حضورش در دوران مهمی مثل انتخابات تامین کننده منافع برخی ها نباشد، به راحتی آب خوردن همه کارهایش را ناتمام می گذارند! در حال حاضر بازیکنان پرسپولیس بین ۶۰ تا ۷۰ درصد قراردادهای خود را گرفته اند و باشگاه باقیمانده قرارداد ها را به بازیکنان بدهکار است. با توجه به ارقام بالای اکثر قراردادها و وقتی بدهی بابت مبلغ قرارداد ژوزه را هم کنار آنها قرار دهیم متوجه می شویم که چیزی نزدیک به بودجه یک تیم لیگ برتری معمولی در حال حاضر در پرسپولیس بدهی وجود دارد و اگر طبق اخبار منتشر شده مبنی بر پایان ماموریت رویانیان در پرسپولیس، او همین روزها رفتنی شود میراثهولناکی از او برای جانشینش باقی می ماند. البته فراموش نکنید که پرسپولیس طبق احکام کمیته انضباطی حدود یک میلیاردتومان هم بدهی به بازیکنان و مربیان سابق خود دارد و به همین خاطر هم نمی تواند در فصل نقل و انتقالات ورود کند. چه حال و روی خواهد داشت جانشین سردار محمد رویانیان؟!