شبکه تلویزیونی ماهواره ای که گویندگان آن را ارگان باشگاه های «استقلال» و «پرسپولیس» تهران اعلام می کنند، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.

گفتنی است که این شبکه ابتدا با پخش گفت وگوهایی با برخی از بازیکنان سابق پرسپولیس و استقلال تبلیغات دامنه داری را آغاز کرده بود.
در این گفت وگوها ورزشکاران تیم هایشان را مهم تر و محبوب تر از تیم ملی ایران معرفی می کنند.
چندی بعد نیز پخش آزمایشی این شبکه با پخش فیلم صهیونیستی «ال سید» آغاز شد. فیلمی که در آن سرداران سپاه اسلام در زمان تصرف «آندلس» چهره سفاکانی خون خوار ارائه می شود و در نقطه مقابل از «دن رود ریگو» سردار سپاه اسپانیایی ها در جنگ با سپاه مسلمین چهره ای اسطوره ای ترسیم می شود.
گفتنی این که برنامه های آزمایشی این شبکه همراه با تبلیغاتی است که مربوط به پزشکان و صنوف مختلف شاغل در ایران است.
به نظر می رسد وزارت ورزش و مدیران این دو باشگاه می باید طی اقداماتی روشنگرانه تکلیف مخاطبان را روشن کنند تا در صورت جعلی بودن، اقدام قانونی در جهت تعطیلی این شبکه صورت پذیرد.
درغیر این صورت این عزیزان پاسخگو باشند که چگونه برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تاسیس شبکه ماهواره ای استقلال و پرسپولیس کرده اند.
۱۷۳۰۲