او به ورزش سه گفت که به دلیل کفالت از خدمت سربازی معاف شده است: «من نمی دانم این حرف ها را از کجا در آورده اند. من به دلیل افسردگی پدرم کفالت گرفته ام و این حرف ها درست نیست.

او ادعا کرد ۱۰ سال است که خرج پدرش را می دهد: «من تقریبا ۱۰ سال است که خرج خانواده ام را می دهم. این را می توانید از همه سوال کنید.»

هافبک پرسپولیس گفت که ۳ سال گرفتن کارت پایان خدمتش طول کشیده است: «من سه سال گرفتن کارت پایان خدمتم طول کشید. بنده خدا پدرم با این که افسرده بود مدام با من به نظام وظیفه می رفت. مطمئن باشید من مشکلی ندارم.»