این بخش از اتحادیه فوتبال فرانسه پس از ارزیابی و تحقیق به این نتیجه رسید باشگاه حاضر در رقابت های لیگ به خاطر درگیری شدید با مشکلات مالی، اجازه استخدام بازیکن را تا اطلاع ثانوی ندارد.

طبق اعلام این سازمان در صورتی که حافظ مامدوف، رئیس باشگاه تضمین دهد به باشگاه پول تزریق کند، ممنوعیت بازیکن لغو خواهد شد.