باشگاه تراکتورسازی در جهت شفاف سازی مبالغ قراردادهای منعقده خود را با کادر فنی این تیم را منتشر کرد. برهمین اساس مبالغ قراردادهای کادر فنی تیم تراکتورسازی تبریز در فصل چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است: