به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت سازمان لیگ، مهدی تاج رییس سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه ای به مدیر عامل باشگاه راه آهن سورینت اعلام کرد، حمید استیلی هیچگونه حق مالکیتی و سهامی در این تیم نداشته و حق دخالت در امور تیم مذکور از قبیل شرکت در جلسات، انعقاد قرارداد با بازیکنان و کادر فنی را ندارد.
در نامه مهدی تاج آمده است:
با توجه به مرقومه شماره ۳۰۰۲/۱۵۰۷ / ۹۰۰۱ مورخ ۶/۵ / ۹۳ جناب آقای تورک، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای شهید مقدس، با توجه به اینکه از سوی برخی رسانه ها، آقای حمید استیلی به عنوان خریدار و مالک باشگاه معرفی شده اند و با عنایت به تاکید در متن همین نامه بدینوسیله اعلام می شود تا تعیین تکلیف از سوی مقام محترم قضائی، آقای استیلی هیچگونه حق مالکیت و سهامی در این تیم نداشته و همچنین حق دخالت در امور تیم مذکور از قبیل شرکت در جلسات، انعقاد قرارداد با بازیکنان و کادر فنی و… را ندارد.
لازم به ذکر است در نظر است در آینده نزدیک با برگزاری مزایده فروش تیم مذکور(تیم را ه آهن سورینت) از حیثمالکیتی تعیین تکلیف شود.
بدیهی است به تمام مراجع ذیربط اعلام شده است تا از دخالت آقای استیلی به عنوان مالک در اداره تیم فوتبال راه آهن جلوگیری به عمل آید.
۴۳ ۴۳