حسین کاظم پور در واکنش به مصاحبه امیر عابدینی با تسنیم و انتقادات شدید عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس به مدیرعامل این باشگاه گفت: برخلاف صحبت های عابدینی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خیلی محکم پشت تشکیل و فعالیت کمیته فنی ایستاد و حمایت کرد اما دیگر نمی توانیم در خصوص مصوبات هیئت مدیره هم تصمیم گیری کنیم.

به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: هرکسی مصاحبه می کند خودش باید پاسخگوی صحبت هایش باشد و من نمی توانم در مورد حرف های دیگران نظر خاصی بدهم ولی این را بگویم که حوزه فعالیت هرکسی مشخص و دامنه فعالیتش هم تعریف شده است.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این جمله که کار کردن در این باشگاه سخت است و حاشیه زیادی دارد، در خصوص اینکه آیا وزارت ورزش و جوانان تصمیمات هیئت مدیره پرسپولیس را وتو کرده است خاطرنشان کرد: این صحبت ها را قبول ندارم، وزیر ورزش رئیس مجمع باشگاه است و حکمش مشخص. اگر قرار باشد وزارت ورزش تصمیمات ما را وتو کند خودش هم باید به جای هیئت مدیره بنشیند و تصمیم گیری کند. من تا امروز چنین موضوعی را ندیدم. وتو کردن مصوبات هیئت مدیره توسط وزارت ورزش خارج از تعهدات آنها است. هرکسی باید در جایگاه خودش قدم بردارد.

کاظم پور درباره اینکه آیا رحیمی به گفته عابدینی خودپرداز باشگاه پرسپولیس است عنوان کرد: مدیریت هزینه در باشگاه به عهده رحیمی است و مدیرعامل باید در مورد هزینه ها تصمیم گیری کند.

وی در واکنش به این صحبت عابدینی که گفته بود رحیمی مدیر تدارکات پرسپولیس است گفت: بیان کردن این اصطلاحات اصلاً خوب نیست، اگر انتقاد هم هست باید در خانواده مطرح شود و شأن افراد در حرف زدن باید حفظ شود. مدیرعامل یک حکم دارد و تدارکات هم یک حکم دیگر. عابدینی معاون وزیر بوده و پست های فراوانی داشته است و توقع می رود در صحبت هایش از ادبیات بهتری استفاده کند.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: هرکسی حق انتقاد و اعتراض دارد؛ مگر خود من اعتراض نکردم؟ باید ادبیات درست باشد. مردم صحبت های ما را می شنوند و باید مراقب کلماتی که می گوییم باشیم. اگر کمیته فنی در تصمیمات تیم دخالت نداشته باید تذکر داده شود نه اینکه در رسانه انتقاد شود. تذکر دادن در رسانه باعثایجاد جو می شود و از عابدینی هم انتطار می رود با پختگی و بزرگی صحبت کند.

کاظم پور تصریح کرد: بازهم می گویم وظیفه هرکسی در باشگاه مشخص است از تدارکات تا مدیرعامل، اگر کمیته فنی در کار هیئت مدیره و شرکت خلل ایجاد کند، هم ایراد وارد است. ما در هیئت مدیره این اجازه را به خودمان ندادیم به کار تیم ورود کنیم چون تیم کمیته فنی داشت. هر کسی باید مسئولیت خودش را داشته باشد و کار را پیش ببرد.