ملت ایران: با توجه به شرایط محمد رویانیان در خصوص حضورش در پرسپولیس او باید سال به سال ماموریت خود را برای حضور در باشگاه پرسپولیس تمدید کند اما نکته جالب این است که حمیدرضا بقایی، معاون رئیس جمهور در نامه ای در تاریخ ۳۰/۱ / ۹۲ به باشگاه پرسپولیس و رویانیان اعلام کرده که ماموریت او در این باشگاه به پایان رسیده است.

پس از این اتفاق رویانیان سعی کرد با رایزنی های انجام شده و مکاتبات ماموریت خود را از طریق وزارت ورزش و دفتر معاون رئیس جمهور تمدید کند اما نکته جالب این است که علی رغم گذشت زمان و پیگیری های لازم هیچ کس پاسخگوی مدیرعامل قرمزپوشان نیست و همین موضوع باعثناراحتی رویانیان شده است.

این در حالی است که رویانیان خبر بازنشستگی اش را تکذیب کرده است.