در لیست مربوط به شفاف سازی باشگاه ها و ذکر رقم قراردادهای مربیان و بازیکنان مبلغ قرارداد برخی بازیکنان بنا به دلایلی نامعلوم جا افتاده بود که حالا رقم قرارداد آنها روشن شده است. در این میان رقم قرارداد محرم نویدکیا کاپیتان سپاهان جالب به نظر می رسد که ۵۰ میلیون تومان از رقم قرارداد برادر کوچکترش کمتر است. البته محرم اعلام کرده بود با سپاهان قرارداد سفید بسته و به همین خاطر عدد مقابل نامش خالی بوده است. رقم قرارداد حمودی، بختیار رحمانی و بازیکنان خارجی جدید فولاد هم میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند. رقم قرارداد بازیکنان جا مانده مهم لیگ برتر عبارتند از:

محرم نوید کیا(سپاهان) ۷۰۰ میلیون تومان

علی حمودی(سپاهان) ۱ میلیارد تومان

بختیار رحمانی(فولاد) ۹۷۰ میلیون تومان

لئوناردو مساریچ(فولاد) ۸۲۵ میلیون تومان

ماتیاس دکو چاگو(فولاد) ۷۵۰ میلیون تومان