به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مجتبی تقوی، سرمربی سابق تیم های سایپا، ذوب آهن و مس کرمان سکته مغزی کرد. این اتفاق در حالی افتاده است که پس از بستری شدن این مربی لیگ برتری در بیمارستان خوشبختانه دیگر خطری تقوی را تهدید نمی کند.
خانواده تقوی در این باره می گویند: «خدا را شکر می کنیم که همه خطر رفع شده است. خدا به خاطر دختر مجتبی لطف کرد و او را دوباره به ما داد.»
۲۵۱ ۴۱