به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صدرا صفادوست که عنوان سوم رشته ریاضی در کنکورسراسری را به خودش اختصاص داده است واکنش جالبی به قبول شدنش در دانشگاه نشان داد.
وقتی با او تماس گرفتند تا این خبر خوشحال کننده را به او بدهند صدرا که اهل تبریز است گفت: «قبول شدم؟ فقط تراختور!»
این در حالی بود که او چند ثانیه پس از این اظهار نظر فریاد بلندی زد و گفت: «خدایا شکرت.»
۲۵۱ ۴۱