به گزارش ملت ایران به نقل از گل - محمدرضا خلعتبری که به همراه سپاهان با تساوی برابر آلومینیوم متوقف شد و نائب قهرمانی را به تراکتور تقدیم کردند، در جریا بازی کار را با عصبانیت دنبال کرد و بارها هم تیمی های خود را با داد و فریاد درگیری لفظی داشت. او در مصاحبه ای کوتاه در این رابطه گفت:
توقف برابر آلومینیوم؛ بازی چطور بود؟
بازی خوبی بود و ما در این دیدار عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و موقعیت های گلزنی زیادی داشتیم که استفاده نکردیم و این مسابقه با تساوی به پایان رسید.
در شهر خودمان نباید می باختیم و حتماً باید امتیاز می گرفتیم بنابراین تلاش کردیم که مقابل هوادارانمان نبازیم و خوشبختانه این کار را کردیم؛ ما در بازی روز جمعه حتی موقعیت پیروزی داشتیم که از این موقعیت ها استفاده نکرده و کار به تساوی ختم شد اما با وجود ۱۰ نفره شدن بازی خوبی انجام دادیم.
آلومینیوم؛ این تیم چطور بود؟
آلومینیوم برای سقوط نکردن به لیگ دسته اول انگیزه زیادی داشت تا بازی خوبی انجام دهد اما ما نیز به پیروزی احتیاج داشتیم اما این اتفاق رخ نداد. با وجود اینکه ما بسیاری از موقعیت های خود را گل نکردیم، باید بگویم تیم ما مشکل گلزنی ندارد و بازیکنان خوبی در سپاهان به میدان می روند که از موقعیت های خود استفاده می کنند.
عصبانیت و درگیری لفظی با سوکای و محمد غلامی؛ چرا این گونه شد؟
به هر حال در شرایط بازی این مسائل پیش می آید اما بیرون از زمین ما با هم خیلی رفیق هستیم و هر اتفاقی می افتد داخل زمین است و ممکن است به خاطر عصبانیت مسائلی پیش بیاید.
تمدید قرارداد یا جدائی؛ کدام یک؟
قراردادم با سپاهان تمام شده است اما اگر شرایط مساعد باشد در سپاهان می مانم.