روزنامه بیلد نوشت وولفسبورگی ها به زودی با پرداخت ۲۲ میلیون یورو ماتیا دسترو را به خدمت می گیرند.

دسترو ۲۳ ساله سابقه بازی در تیم های اینتر، جنوآ و سیه نا را دارد.