او در این عرصه ۷بار بیشتر از علی پروین در تاریخ لیگ برتر عهده دار هدایت پرسپولیس را عهده دار بوده است این نفرات به ترتیب تعداد حضورشان در لیگ برتر، سرمربیان سرخپوشان در این عرصه بوده اند.

۱. علی دایی ۷۷ لیگ ۱۳،۱۰، ۹ و ۱۴

۲. علی پروین ۷۰ لیگ ۲،۱ و ۵

۳. افشین قطبی ۴۸ لیگ ۷ و ۸

۴. دنیزلی ۴۷ لیگ ۶ و ۱۱

۵. رابیز زوبل ۳۰ لیگ۴

۶. وینکو بگوویچ ۲۶ لیگ ۲

۷. زلاتکو کرانچار ۲۲

۸. یحیی گل محمدی ۱۷

۹. مانوئل ژوزه ۱۷

۱۰. حمید استیلی ۱۷

۱۱. آری هان ۱۲

۱۲. افشین پیروانی ۱۱

۱۳. ادوارد نلو وینگاد ۹

***

اما با احتساب ۲۴ حضور علی دایی در مسابقات لیگ دوم حرفه ای به عنوان بازیکن باید بگوییم در تاریخ لیگ حرفه ای، علی دایی ۱۰۰بار بازیکن، ۱۰ بار سرمربی سرخپوشان بوده است چرا که در دوران مربیگری، یک بار به دلیل محرومیت روی نیمکت سرخها ننشسته و با ۷۶ سرمربیگری و ۲۴ بازی در لیگ حرفه ای با پرسپولیس به یکصد رسیده است.