به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر به روی باسکول رفتند، محمد جواد ابراهیمی در دور نخست به مصاف پاتریک دابلی نویسکی از لهستان می رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده مبارزه رشید سعداله یف کشتی گیر جوان و مطرح روس و رادوسلاو از لهستان مسابقه می دهد.

در همین وزن محمد حسین محمدیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با احمت بلیچی از ترکیه مصاف می کند و در صورت برتری در دور سوم با برنده مبارزه کشتی گیران ژاپن(ماتسوموتو) و مجارستان(استفان ورب) مسابقه می دهد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم بخان گوی گریف، ویکتور لبدف و الکساندر بوگومویف از روسیه سرشناس ترین نفرات هستند. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز روس ها با سه کشتی گیر، حاجی مراد گاتسالوف غایب مسابقات قهرمانی این کشور، مرادین کوشوف نفر اول رقابت های قهرمانی روسیه و آلن خوگایف حضور دارند.

تیم ایران در روز دوم در وزن های ۶۱،۷۰، و ۱۲۵ کیلوگرم نماینده ای ندارد.