حسن کامرانی فر و رسول فروغی داور و کمک داور ایران به علت عدم حضور در تست داوری فعلاً نمی توانند در رقابت های لیگ برتر رقابت کنند.

به گزارش فارس، این دو داور در صورتی که در تست داوری شرکت کنند حق قضاوت در لیگ برتر را پیدا می کنند.

مسئله این داوران با داورانی که در تست داوری مردود شده اند متفاوت است زیرا این داوران می توانند با شرکت در تست پیش از شروع فصل در رقابت ها قضاوت کنند.

کامرانی فر به علت بیماری نتوانسته بود در تست زمان مقرر شرکت کند، در کنار این دو داور یک کمک داور وجود دارد که هر ۳ آنها می توانند با حضور در تست و قبول شدن؛ در رقابت های لیگ برتر شرکت کنند.