ملت ایران: بهروز رهبری فرد مدافع سابق پرسپولیس در هفته های گذشته به دلیل انتقادات تند و غیرمنصفانه از یحیی گل محمدی دوباره مطرح شده است. او اما در بخشی از مصاحبه بلندش با باشگاه خبرنگاران شدید ترین افشاگری ممکن را در موضوع تبانی انجام داده است.
رهبری فرد در این باره می گوید: تبانی در فوتبال ما وجود دارد، خیلی هم وجود دارد. من دو تا سه سال قبل با استیل آذین بودم و می دیدم که علناً بازیکن حریف و داور را می خرند، خودم چون در لیگ یک بودم و دیده ام این حرف ها را می زنم و هیچ وقت بدون مدرک و سند حرف نمی زنم.
او که گرم صحبت شده، حرفهای کلی را تمام می کند و مستقیم از موارد حرف می زند: تیم ما یعنی استیل آذین در آن سال همه را خرید. از گلر شموشک گرفته تا دفاع تراکتورسازی همه را خریدیم.
باور کنید این هم از حرف های اوست: خود هدایتی و پروین می دانند که چه کاری کردند. خدا هم دقیقه ۹۰ یقه ما را گرفت و در بازی آخر در تهران نتوانستیم تیمی که بچه های محل ما هم آن ها را می بردند(سپاهان نوین) را ببریم و صعود نکردیم.
هدایتی این مسائل را نمی دانست و من هم بعداً فهمیدم، من ۶ ماه بعد این قضایا را فهمیدم اما خیلی ها رأس این ماجراها بودند و این کارها را می کردند.
رهبری فرد که در کادر فنی استیل آذین حضور داشت، سپس حرفهایش را متوجه بخش داوری لیگ می کند و می گوید: یکی از داوران در بازی آ خر یک کیف پر از دلار به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از تیم ما گرفت تا بازی را درآورد اما هیچ کاری نکرد و پس از بازی گفت که مگر یکی از بازیکنان شما خودش را در محوطه جریمه حریف زمین انداخت که من پنالتی بگیرم؟ آن داور پول را گرفت و به همین راحتی ۱۰۰ میلیون کاسب شد!