کامران صاحب پناه در مورد مشکلات بین امیر قلعه نویی و جواد نکونام اظهار داشت: مجموعه باشگاه استقلال باید با آرامش کارش را پیش ببرد. امیر قلعه نویی و جواد نکونام برای مجموعه استقلال هستند و برای تیم زحمت کشیده اند.

وی افزود: قلعه نویی و نکونام را آشتی می دهیم تا کدورت ها از بین برود. باشگاه استقلال به زودی در این زمینه وارد عمل خواهد شد تا با آرامش کارش را انجام دهد.