به گزارش ورزش سه، دیشب قبل از شروع بازی علی کریمی برای اولین بار تشویق شد و نام او در ورزشگاه سر داده شد اما نکته جالب اینجا بود که این تشویق با علی دایی هماهنگ شده بود. ماجرا از این قرار بود که لیدرهای پرسپولیس روز قبل از بازی در محل تمرین پرسپولیس با علی دایی هماهنگ کرده بودند که کریمی را قبل از بازی تشویق کنند که این اتفاق افتاد و قبل از بازی هم نام کریمی فریاد زده شد هم سرود «خداحافظ، اسطوره پرسپولیس» که قبل از این برای مهدوی کیا هم خوانده شده بود، سر داده شد.

اما بعد از گلی که پرسپولیس خورد هوادار علاقمند به کریمی پرچمی که شماره ۸ کریمی روی آن نقش بسته بود را به اهتزاز درآورد. روی این پرچم بالای شماره ۸ بزرگ نوشته شده بود: «عاقام علی کریمی»!

تشویق علی کریمی یک بار هم در اواخر نیمه اول درورزشگاه شنیده شد و تا پایان بازی دیگر نام این بازیکن در استادیوم به گوش نرسید.