به گزارش ورزش سه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی، به استناد تبصره ذیل ماده(۷) اساسنامه فدراسیون های ورزشی مورخ ۱۱ اردیبهشت سال ۸۱ هیئت وزیران، آیین نامه جدید چگونگی انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی را جهت اجرا به معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.

در آیین نامه جدید مدت ریاست فدراسیون برای هر شخص حداکثر ۳ دوره چهار ساله است و افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه مسئولیت ریاست فدراسیونی را به عهده داشته اند در صورت انتخاب می توانند حداکثر ۴ دوره ریاست فدراسیون را به عهده بگیرند.

در این آیین نامه که نگاه تخصصی به موضوع روسای فدراسیون ها دارد در ماده(۶) آن در خصوص شرایط احراز پست ریاست فدراسیون، دارا بودن حداقل ۳۵ و حداکثر ۷۰ سال سن مورد تاکید قرار گرفته است.

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی معتبر یا معادل آن در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی یا سابقه قابل قبول مدیریت، پیشینه فعالیت ورزشی حداقل پنج سال در مقام ورزشکار در سطح استان یا مربی یا داور درجه سه، در همین ماده تاکید شده است.

همچنین ارائه مدرک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت از جمله ریاست یا نایب رییسی یا دبیر کلی فدراسیون های ورزشی به مدت ۵ سال، سابقه در پست معاونت مدیر کلی و بالاتر یا هم طراز در مشاغل دولتی به میزان ۵ سال، سابقه ریاست در هیات های ورزشی حداقل ۱۰ سال و روسای کمیته های فدراسیون های ورزشی حداقل ۱۰ سال در یکی از تبصره های این آیین نامه الزامی اعلام شده است.