۱۰ روز پس از آنکه کارلوس دونگا به عنوان سرمربی جدید «سلسائو» منصوب و مشغول به کار شد، وی مجبور شد به خاطر انتشار یکسری شایعات در سطح رسانه ها و جامعه واکنش نشان دهد.

به گزارش فارس، این مربی عنوان کرد فهرستی تحت عنوان «لیست سیاه» بازیکنانی که در باخت و ناکامی در جام جهانی ۲۰۱۴ سهیم بودند، وجود ندارد.

این مربی ۵۰ ساله اظهار داشت: توانستن تنها چیزی است که برای من ارزش دارد. تیم ملی جای دوست یابی و بازار یابی نیست بلکه جای این است که چه بازیکنی لیاقت بازی را داشته باشد. پس باید تاکید کنم لیست سیاهی بعد از جام جهانی به وجود نیامده است. فوتبال همانند زندگی و مشغله روزانه است که در آن فقط توانایی ها ارزش دارد.

این ستاره پیشین که در جام جهانی ۱۹۹۴ به عنوان کاپیتان سلسائو به مقام قهرمانی جهان رسید، پس از مسابقات همراه با ناکامی جام جهانی ۲۰۱۴ جانشین لوئیس فلیپه اسکولاری شد.