به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
احتراما به طوریکه مستحضرید هر باشگاه برای استفاده از بازیکنان طرف قرارداد خود باید با ارائه مدارک مشروحه در ماده ۲۹ آیین نامه نقل و انتقالات از جمله تعیین وضعیت خدمتی و تسویه حسابهای مالیاتی، مجوز بازی دریافت نماید که این مهم علاوه بر الزام قانونی کتبا نیز یادآوری و به استحضار رسیده است، کما اینکه تاییدیه آن دسته از بازیکنان که مدارک آنان به موقع تحویل شده است صادر و برای بازی منع قانونی ندارند.
مع الوصف بنا به درخواست و موافقت این سازمان با هدف ایجاد تسهیلات و همکاری بیشتر مقرر گردیده است چنانچه باشگاه ها بتوانند تا قبل از شروع مسابقه و تسلیم لیست اسامی بازیکنان نسبت به ارائه مدارک مثبته با قبول مسئولیت ناشی از آن اقدام کنند. مسئولین برگزاری مسابقات با پذیرش مدارک و انجام هماهنگی لازم برای بازیکن مجوز بازی صادر می کنند.
۴۳ ۴۳