اشلی کول بازیکن جدید تیم فوتبال آ اس رم گفت: در حال حاضر مشغول یادگیری زبان ایتالیایی هستم و برای اینکه بتوانم آموزش های لازم را در این رابطه داشته باشم به کمی زمان نیاز دارم. در زمین بازی هیچ مشکلی ندارم زیرا فوتبال در همه جای دنیا یکی است ولی در خارج از زمین بازی و در رختکن برای اینکه بتوانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کرده و امورات خود را بگذرانم مجبور به دانستن زبان ایتالیایی هستم بنابراین باید هر چه سریع تر آن را یاد بگیرم.