ستاره ۲۵ ساله دورتموند پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت قوزک پا از دو هفته قبل دویدن آرام را شروع کرده بود. دروتموند هم اکنون برای اردوی پیش فصل در سوئیس به سر می برد.

رویس دیروز برای اولین بار پس از مصدومیت تمرینات فردی را با توپ شروع کرد. او فعلا تمرینات را به صورت انفرادی دنبال می کند و انتظار می رود از هفته آینده بتواند در تمرینات تیمی شرکت کند.