ملت ایران: فابیو جانواریو که به دلیل مصدومیت نتوانست در ادامه استقلال را همراهی کند پس از پایان جشن قهرمانی استقلال پیامی را برای هواداران این تیم بر روی صفحه ی اجتماعی خود قرار داد:
قهرمانی استقلال در فصل ۱۳-۲۰۱۲ یک شادی بزرگ است و من افتخار می کنم که می توانم در کنار بازیکنان و کادرفنی این تیم این قهرمانی را جشن بگیرم.
بازی و جشن قهرمانی امروز استقلال را از طریق اینترنت مشاهده کردم. این یک سال سراسر شادی برای همه بود. اما متاسفانه من به دلیل یک مصدومیت نتوانستم استقلال را همراهی کنم. اما این دلیلی نبود تا از شدت تمایل من برای شادی در این موفقیت بزرگ بکاهد، حتی با وجود بعد مسافت!
من امروز برای چهارمین بار است که قهرمانی در ایران را تجربه می کنم و باعثافتخار است که جزئی از تاریخ فوتبال ایران را شامل می شود.