ملت ایران:مهدی رحمتی که سهم به سزایی در قهرمانی استقلال داشت در جشن قهرمانی تیم خود سر از پا نمی شناخت و البته پسر خود علی را هم در این جشن شریک کرد تا علی در کنار برادر بزرگش حنیف و سایر رفقای استقلالی شبی فراموش نشدنی را ذر ذهن خود ثبت کند.

رحمتی البته در جشن آبی ها مشابه کاری را انجام داد که حسین کعبی در جشن قهرمانی پرسپولیس در سال ۸۷ انجام داد و روی تیر دروازه رفت. البته تفاوت رحمتی با کعبی این بود که او پیراهن تیمش را مثل یک هد بند بزرگ بر سرش نبست.

حرکت رحمتی برای به تصویر کشیدن شدت خوشحالی اش جالب بود اما شاید بهتر بود او مثل قهرمان های بسکتبال قسمتی از تور دروازه را هم قیچی می کرد و به عنوان یادگاری برمی داشت چرا که او با رکورد دار شدن در کلین شیت های این فصل تاثیر بسیاری در قهرمانی تیمش داشت و می توانست این فصل رویایی را با یک یادگاری ویژه ر جشن قهرمانی به پایان برساند.

همچنین علی حمودی همشهری حسین کعبی هم مشابه حرکت او و رحمتی را انجام داد تا با این حرکت بیشتر به چشم هواداران استقلال بیاید.