ملت ایران: امیرحسین صادقی که به مانند سید مهدی رحمتی، میثم بائو و سیاوش اکبرپور به همراه فرزندش در جشن قهرمانی استقلال شرکت کرده بود در جمعه خبرنگاران گفت:
به همراه فرزندت در جشن استقلالی ها حضور داشتی؟
با توجه به اینکه فوتبالم رو به پایان است، فرزندم را به ورزشگاه آوردم تا با هم عکس بگیریم و در آلبوم یادگاری هایم این عکس را داشته باشم. البته من ۱۰،۱۵ سال دیگر در استقلال خواهم ماند و به فوتبالم ادامه می دهم.
شکست برابر داماش؛ جشن قهرمانی را تلخ نکرد؟
جشن قهرمانی را در کنار هوادارانمان در اهواز گرفتیم و امروز نیز جشنی در کنار هواداران تهرانی خود برگزار کردیم.
تمدید قرارداد؛ در استقلال خواهی ماند؟
قراردادم یکی دو هفته دیگر به پایان می رسد. ۱۰ سال است که در استقلال هستم و دوست ندارم که این تیم را ترک کنم. آن دو سالی که در استقلال نبودم دلیلش این است که خیلی محترمانه به من گفتند از استقلال بروم.
رکورد ۷۰ امتیاز؛ بالاخره زده نشد؟!
تمام تلاش خود را به کار بردیم اما نشد. امسال هرچه رکورد بود، شکستیم و خیلی خوشحال هستیم که کار قهرمانی به هفته آخر نکشید.