*بیشترین برد: سپاهان و استقلال با ۱۹ پیروزی
*کمترین برد: گهر با ۳ پیروزی
*بیشترین گل زده: سپاهان با ۶۰ گل زده
*کمترین گل زده: گهر با ۲۴ گل
*بیشترین گل خورده: پیکان با ۶۶ گل
*کمترین گل خورده: استقلال با ۱۸ گل
* بیشترین تساوی: صبای قم ۱۵ تساوی
*کمترین تساوی: پیکان و سپاهان با ۷ تساوی
*بهترین میزبان ها: استقلال با کسب ۳۷ امتیاز و تراکتورسازی و فولاد با ۳۶ امتیاز
* بدترین میزبانها: صنعت نفت با ۲۰ امتیاز، پیکان با ۱۶ امتیاز و گهر با ۱۴ امتیاز خانگی
*بیشترین امتیازات خارج از خانه: استقلال با ۳۰، سپاهان و تراکتورسازی با ۲۹ امتیاز
*کمترین امتیازات خارج از خانه: پیکان با ۹، گهر و صنعت نفت با ۵ امتیاز