ملت ایران: ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالیرئال مادریدروز گذشته به فروشگاه ایکئای منطقه آلکورکن درحومه مادرید رفت. او حدود ۲۰۰ یورو برای خرید وسایل بسته بندی و اسباب کشی خرج کرد.
مورینیو با قیافه ای کاملا درهم و جدی مشغول خرید بود و با جدیت تمام، به حضار دراین فروشگاه اعلام کرد که فقط با بچه ها عکس یادگاری می گیرد.
بعد از آن برنامه «پونتو پلوتا» درگزارشی اعلام کرد که مورینیو مبلغ ۲۰۰ یورو برای خریدجعبه های بسته بندی و که برای اسباب کشی و قراردادن وسایل در درون آنها مورد استفاده قرار می گیرد خرج کرده.
البته مورینیو تنها به این خرید نرفته بود و مرد دیگری او را همراهی می کرد که او نیز به زبان پرتغالی صحبت می کرد. تعدادی از افرادی که در آن زمان در فروشگاه ایکئای آلکورکن بودند، تصاویری از او را در صفحه توئیترشان قرار دادند.