به گزارش ملت ایران به نقل از گل - یحیی گل محمدی از رفتن حرف نمی زند اما نوع بیان رویانیان حکایت از رفتن این مربی دارد. رویانیان برای جانشینی او به گزینه هایی فکر می کند که ریسک کمتری داشته باشند. بر خلاف اخبار منتشر شده، حمید درخشان در بین کاندیداها جایی ندارد اما محمد مایلی کهن اصلی ترین گزینه ای است که سردار به او فکر می کند. مدیر قرمزها گوشه چشمی هم به کرانچار و تونی اولیویرا دوخته اما حضور مایلی کهن را باید تا زیادی قطعی دانست.
گفته می شود این بحثها در مورد احتمال عزل یحیی از پرسپولیس قبل از فینال هم مطرح شده تا در صورت عدم قهرمانی، تصمیم لازم اتخاذ گردد. محمدخاکپور گزینه مایلی کهن برای دستیاری است و همین امر هم باعثشده تا کریمی که در استیل آذین با خاکپور مشکلاتی داشت حرف از دایه های دلسوزتر از مادر بزند!