ملت ایران:فرانک ریبری که از سال ۲۰۰۷ تاکنون برای سرخ پوشان بازی می کند، در پاسخ به سؤال برخی از خبرنگاران که از او در مورد تمایلش برای ادامه همکاری با تیم قهرمان بوندس لیگا سؤال کردند، گفت: با کمال میل حاضرم قراردادم را تمدید کنم. وقتی اینجا در مونیخ بسیار راحت هستم و همه چیز در حد بسیار مطلوبی است، چرا قراردادم را تمدید نکنم؟

این اظهارات در حالی عنوان می شود که قرارداد کنونی ستاره ۳۰ ساله تا ۲ سال دیگر است.