پروین که به دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا به مالزی سفر کرده است قرار است فردا بعدازظهر و طی مراسمی به عنوان یکی از پیشکسوتان برتر فوتبال آسیا معرفی شود.