ملت ایران: تمرین امروز کهکشانی ها در نهایت یک اتفاق شادی اور برای هواداران رئال مادرید در پی داشت. ژوزه مورینیو و سرخیو راموس که در طول فصل با یکدیگر اختلاف داشتند سرانجام در تمرین امروز آشتی کردند. شاید اگر این افاق در همان نیم فصل اول رخ داده بود مادریدی ها سرنوشت بسیار بهتری در آخر داشتند