ملت ایران: تراکتور سازی در حالی دیشب برای چهارمین بار متوالی شکست را پذیرا شد که به نظر باید منتظر ترکش های این باخت سنگین باشیم، طبق خبر های رسیده مسئولین این تیم که پیشتر نیز عامل کسب نتایج ضعیف این تیم را مستقیم وغیر مستقیم عملکرد غیر قابل قبول تونی الیویرا عنوان می کردند، امروز ساعاتی پیش تصمیم خود را برای برکناری مرد پرتغالی گرفته وبرای جایگزین وی نیز حسن آذر نیا را معرفی نمودند، با توجه به این خبر ها باید منتظر حضور بازیکن سالهای دور تراکتورسازی و مربی بومی(اذرنیا) روی نیمکت این تیم در مقابل الومینیوم هرمزگان باشیم که روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت برگزار خواهد شد..