ملت ایران: اخطار: هاشم بیک زاده در دقیقه ی ۲۶، هلال سعید در دقیقه ی ۵۲، اسماعیل احمد در دقیقه ی ۷۸.
ترکیب العین امارات: داوود سلیمان، اسماعیل احمد، محند سالم، فوئزی فایز(محمد احمد قریب در دقیقه ی ۱۰)، فارس جمعه، هلال سعید، میریل رادوی، آلکس بروسک، ژیرس کمبو اکوکو(عمر عبدالرحمن در دقیقه ی ۶۸)، آسامو ژیان، محمد عبدالرحمن(علی الوهیبی در دقیقه ی ۶۲).
سرمربی: کوزمین اولاریو
ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، علی حمودی، پژمان منتظری، حنیف عمران زاده، هاشم بیگ زاده، خسرو حیدری، جواد نکونام، مجتبی جباری، ویسنته آرزه(امیرحسین صادقی در دقیقه ی ۴۶)، ایمان موسوی(سیاوش اکبرپور در دقیقه ی ۷۶) و آرش برهانی(فرهاد مجیدی در دقیقه ی ۴۶).
سرمربی: امیر قلعه نوئی
گل: جواد نکونام در دقیقه ی
شرح گل:
العین ۰-۱ استقلال: در شرایطی که سیاوس اکبرپور تازه به میدان آمده بود، با استفاده از تجربه ی خود موفق شد یک ضربه ی پنالتی را از محمد احمد قریب بگیرد تا جواد نکونام در شرایطی که یک بار ضربه ی او تجدید شده بود، موفق شود در شرایطی قاطع برای آبی پوشان گل زنی کند.
دقایق حساس:
دقیقه ی ۱۱: آساموا ژیان که به همراه آلکس بروسک استرالیایی در خط حمله العین حضور دارند با یکی دو ضربه رحمتی را تست کرد.
دقیقه ی ۲۱: مهدی رحمتی بعد از یکی دو واکنش دست گرمی این بار شوت عالی بازیکن العین را با واکنشی بهتر به کرنر فرستاد.
دقیقه ی ۲۸: همکاری اکوکو و ژیان یک موقعیت دیگر روی دروزاه ی استقلال ایجاد کرد که منتظری این موقعیت را دفع کرد.
دقیقه ی ۴۶: پژمان منتظری یک حرکت را از نیمه ی استقلال آغاز کرد و در ادامه مجتبی جباری را صاحب توپ کرد تا این بازیکن با یک پاس عمقی زیبا آرش برهانی را صاحب توپ کند و این بازیکن نیز پس از محو کردن سه مدافع العین تا خط کرنر پیش رفت و در نهایت توپ را از دست داد.
دقیقه ی ۴۶: العین که دروازه ی خود را تا آستانه ی فروریختن نیز دیده بود، پس از پایان یافتن حرکت برهانی به سمت دروازه ی استقلال یورش بردند و ژیان با یک پاس عمقی از جناح راست روی اشتباه مدافعان استقلال صاحب موقعیت شد که در نهایت با واکنش رحمتی استقلال همچنان دروازه اش را بسته نگه داشت.
دقیقه ی ۵۷: ژیرس کمبو اکوکو در آغاز نیمه ی دوم در غفلت مدافعان صاحب یک موقعیت شد که با واکنش رحمتی در دو ضرب این موقعیت نیز برای العین به گل ننشست.
دقیقه ی ۶۷: اکوکو درست یک دقیقه قبل از این که تعویض شود، پشت محوطه ی جریمه اط جناح راست یک حرکت در عرض انجام داد و پس از محو کردن مهاجم پیش رو اقدام به زدن ضربه کرد که توپ با اختلافی کم به بیرون رفت.
دقیقه ی ۳ + ۹۰: در این صحنه شاگردان اولاریو تا آستانه ی فروپاشی دروازه ی استقلال نیز پیش رفتند اما فوق واکنش رحمتی مانع از این امر شد. در این صحنه عبدالرحمن پس از یک و دوی زیبا صاحب موقعیت شد و با یک پاس عمقی توپ را به وهیبی سپرد که این بازیکن ملی پوش اماراتی موفق به گشودن دروازه نشد.
دقیقه ی ۵ + ۹۰: در این صحنه چیزی نمانده بود منتظری بصورتی ناخودآگاه دروازه ی استقلال را بگشاید. سانتر بازیکنان العین از جناح راست به منتظری برخورد کرد اما هوشیاری رحمتی باعثشد این موقعیت نیز به گل ننشیند.
بهترین بازی:
بدون شک سید مهدی رحمتی بهترین بازیکن این دیدار بود که با واکنش های خود موفق شد جدا از انجام یک کلین شیت زمینه ی یک پیروزی برای استقلال را نیز فرآهم کند.
اتفاق ویژه:
تنها اتفاق ویژه ی این دیدار درگیری بازیکنان دو تیم بود که باعثشد برای چند دقیقه بازی متوقف شود. در متن این درگیری الکس بروسک و حنیف عمران زاده قرار داشتند.