ملت ایران: مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در پرسپولیس با من رفتار خوبی نشد و تیم ملی را از دست دادیم.
محمد قاضی هنگام ترک ورزشگاه گفت: چه باید بگویم، یک فصل هر چه زحمت کشیدم هیچی به هیچی شد. تا الان به خاطر گل محمدی هیچ چیزی نگفتم با این وضعیت در پرسپولیس نمی مانم و با شخصیت من بازی شده است.
وی افزود: بازیکن ملی بودم و اولین کسی بودم که امسال با پرسپولیس قرارداد بستم. با کارهایی که کردند باعثشدند از لحاظ روحی آسیب ببینم و فوتبالم نیز از بین برود.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: امروز در زمین جان کندم اما دیدید با من چه برخوردی شد. در بین دو نیمه و پس از ۴۵ دقیقه تعویض شدم. دلیل این موضوع را نمی دانم. نه گل محمدی و نه دستیارانش با من صحبت نمی کنند. به آنها خیلی احترام گذاشتم و دیگر به این مسائل کاری ندارم و در این مدت تنها فوتبال بازی کردم، هر کاری که با من خواستند کردند. در این شرایط تیم ملی را از دست دادم، دلیل این اتفاق را نمی دانم و امیدوارم به من پاسخی بدهند.