ملت ایران: روزنامه های لوپاریزین و اکیپ در شماره روز یکشنبه(امروز) خود گزارش حضور احتمالی ویکتور والدس در درون سنگر موناکویی ها را منتشر کردند.
براساس این گزارش ها والدس ۳۱ ساله فصل بعد کاتالان ها را همراهی نخواهد کرد هر چند که قراردادی تا سال ۲۰۱۴ با آبی و اناری پوشان دارد.
مطابق این اخبار تیم موناکو که صعود خود را به دسته اول لیگ فرانسه(لوشامپیونه) قطعی کرده و خواهان کسب نتایجی مطلوب در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی این کشور است، در تدارک جذب این سنگربان است.