به گزارش ملت ایران به نقل از گل - سید محسن حسینی در بازی با الجزیره بعد از ماجراهایی که در تمرینات با تونی داشت با او آشتی کرد و توانست ۱۰ دقیقه ای بازی کند. او که همچنان از نیمکت نشینی ناراحت است باز هم خیلی خودمانی با ما حرف زد.
آسیا برایتان تمام شد اما می توانستید برنده باشید؟
ما شروع خیلی خوب داشتیم. مربی آنها مدام به بازیکنانشان تاکید می کرد که از روی نیمه دفاع کنند و این نشان می داد که آنها با برنامه ریزی آمده بودند و هدفشان را از قبل تعیین کرده بودند.
بدون اغراق مالکیت توپ ۷۰% از آن ما بود. اما آنها ضد حمله های واقعاً زهر داری می زدند زهر ضد حمله های آنها از عقرب هم قوی تر بود و ما را به عقب می برد و می ترساند.
ما روی خطای دید روی یک پاسی که داده شد گل را پذیرفتیم. آنها نفر به نفر مارا آنالیز کرده بودند. ما بعد از گل یکپارچه حمله بودیم و آنها یکپارچه ضد حمله… ما تلاش خود را کردیم اما در نهایت شرمنده هواداران شدیم.
از بازی های باقی مانده بگو؟
ما یک بازی با الجیش داریم که برای حیثتمان می جنگیم تا ببریم و در لیگ هم ۲ بازی مهم داریم یکی با آلومینیوم و دیگری با پرسپولیس که برای ما خیلی مهم است.
اما شانستان خیلی کم است؟
ازکجا معلوم که فوتبال روی خوش خود را به ما نشان ندهد و با یک اتفاق خوب قهرمان نشویم. اما نایب قهرمانی ما واقعاً دور از دسترس نیست و البته سومی ما مسجل شده است.
با تونی آشتی کردی؟
ما در خود تبریز آشتی کردیم. من اعتراض داشتم به نبودنم در ارنج و ایشان هم حرفه ای جواب دادند و گفتند با اینکه تو بازیکن خوبی هستی اما سلیقه من تو نیستی و من هم قبول کردم.
در امارات هم عکاس باشگاه گفت در روزنامه ها خیلی حرف و حدیثدرست شده است بیا یک عکس با تونی بگیر تا همه چیز تمام شود.
وضعیت قرار دادت با تراکتور؟
من ۵سال در این تیم هستم و ۱سال دیگر از قراردادم باقی مانده و افتخار می کنم با این تیم به افتخارات زیادی رسیدم. مطمئن باشید که جدایی من از تراکتور خیلی سخت است… تراکتور خانه ی من است اما اگر سال دیگر هم اوضاع به همین منوال باشد به صلاح است که جدا بشوم چرا که مربی را که به خاطر یک بازیکن عوض نمی کنند…!
اگر این روند ادامه پیدا کند فکر می کنم قسمت باشد که کارم را در تیم دیگری ادامه دهم..
هنگام تعویضت جواد خیابانی خیلی از تو تعریف و تمجید کرد دوستی خاصی باهم دارید؟
نه اتفاقاً هیچ نسبتی باهم نداریم. من فقط ایشان را به عنوان یک مجری و گزارشگر موفق تلویزیون می شناسم که با صدا و گزارش های حماسی او به وجد آمده ام و خاطرات خیلی خوبی دارم.
نمی دانم که ایشان بنده حقیر را می شناسد یا نه اما از ایشان کمال تشکر را دارم که از ما تعریف کرد به خصوص از گلی که به فولاد زدم واگرنه دوستی خاصی نداریم و پسر خاله هم نیستیم.
اما در مجموع از ایشان ممنونم که از ما به نوعی حمایت کرد.