ملت ایران: به هر حال با توجه به نتایج درخشان کشتی فرنگی در المپیک انتظارات از این تیم بالا بود اما نفراتی که به مسابقات اعزام شدند با قوانین جدید فیلا باید کشتی می گرفتند که این مسئله کار را سخت کرده بود. صادقانه می گویم و به دنبال توجیه نیستم؛ در اوزان ۱۲۰،۹۶و ۸۴کیلوگرم کشتی گیران ما را بازنده کردند. اگر بشیر در دیدار مقابل حریف تاجیک به پیروزی می رسید، مطمئن باشید که طلا می گرفت. البته خوب شد که قهرمان نشدیم؛ قهرمانی در آسیا هدف ما نیست که بخواهیم این همه به آن بپردازیم؛ میدانی بود برای کشتی گیران ما برای آشنایی با قوانین جدید فیلا. باید پیش از مسابقات جهانی در چندین میدان اروپایی شرکت کنیم تا فرنگی کاران محک جدی تری بخورند.

طبیعی است کشتی گیران ما با قانون قدیم خوب نتیجه می گرفتند ولی اکنون با توجه به شرایط جدید، کارمان سخت خواهد شد و با قوانین جدید به جایی نخواهیم رسید. کشتی فرنگی باید متحول شود چون با قوانین جدید در جهان حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. خیلی باید بیشتر کار کنیم. احتمال اینکه امسال در مسابقات جهانی حتی با اضافه شدن مدال آوران المپیکی به تیم ملی دو مدال بیشتر نگیریم زیاد است. کشتی گیران ما با قوانین قدیم مدال گرفتند اما با قوانین جدید کارشان خیلی سخت خواهد شد چون امتیازدهی بر مبنای اجرای فن است. بدشانسی کشتی فرنگی نداشتن زمان و تغییر قوانین بود. در مسابقات جهانی هم با توجه به شرایط موجود، کاری نمی شود انجام داد و حداقل نیاز به دوسال زمان است.

این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که تغییر قوانین به جذاب شدن کشتی فرنگی کمک کرده و چندین سال بود کشتی های خوبی ندیده بودم اما در این مسابقات به خصوص در فینال ۶۰کیلوگرم بین پاپی و حریف ازبک، تا لحظات آخر برنده معلوم نبود. گیل نیرنگ هم در ۹۶کیلو کشتی های جذابی گرفت و با اجرای فنون زیبا همه را به وجد آورده بود. برخلاف منتقدین معتقدم که قهرمان المپیک در آسیا سقوط نکرد؛ بلکه تولدی دوباره برای کشتی فرنگی است که اگر پا بگیرد در آینده موفقیت های زیادی کسب می کند. نباید به دنبال نتایج زودگذر باشیم بلکه هدف گذاری باید بلندمدت باشد؛ همانطور که از نهمی جهان در سال ۹۹به قهرمانی در المپیک لندن رسیدیم. قبلا کشتی فرنگی در سکون بود و به ندرت شاهد اجرای فنون بودیم. با اجرای این قانون، اوزان خیلی از کشتی گیران تغییر خواهد کرد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها.